psychotesty

Pracownia

Nasza pracownia zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiadamy niezbędne zezwolenia do prowadzenia badań psychotechnicznych, wydawania orzeczeń i opinii psychologicznych. Posiadamy zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne oraz zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego do prowadzenia badań
i wydawania orzeczeń psychologicznych. Wykonujemy badania dla operatorów, kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy. Dzięki nowoczesnej aparaturze i doświadczonej kadrze umożliwiamy sprawne wykonanie rzetelnych badań. Pracownia wyposażona jest w profesjonalny sprzęt pomiarowo-kontrolny spełniający wszystkie aktualne standardy. Dysponujemy bogatym zapleczem diagnostycznym, nowoczesną ciemnią do badań widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie, salą do badań grupowych oraz salą badań aparaturowych.

Działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01 kwietnia 2005 w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Pracownia jest wpisana pod nr 10.42 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Kontakt

Klematis